Autorizaţii proiectare în domeniul gazelor naturale

Domeniul: Proiectarea conductelor de alimentare din amonte şi a instalaţiilor de suprafaţă aferente înmagazinării de gaze naturale.
Emitent: Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

Domeniul: Proiectarea sistemelor de transport, sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, sistemelor de distribuţie închise precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de înaltă presiune.
Emitent: Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

Domeniul: Proiectarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, a sistemelor de distribuţie închise ce funcţionează în regim de redusă şi joasă presiune, precum şi a instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan.
Emitent: Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

Domeniul: Proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă şi joasă presiune.
Emitent: Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

Aviz de montare şi reparare mijloace de măsurare

Domeniul: Aviz pentru exercitarea activităţii de montare mijloace de măsurare
Emitent: Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

Domeniul: Aviz pentru exercitarea activităţii de reparare mijloace de măsurare
Emitent: Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

Sistem de Management Integrat - Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitatea muncii

Se certifică Sistemul de Management al Sănatăţii şi Securităţii Ocupaţionale al SMARTECH CONSULT S.R.L. care este conform cu standardul BS OHSAS 18001:2007

Vizualizează certificat

Se certifică Sistemul de Management de Mediu al SMARTECH CONSULT S.R.L. care este conform cu standardul ISO 14001:2015

Vizualizează certificat

Se certifică Sistemul de Management al Calităţii al SMARTECH CONSULT S.R.L. care este conform cu standardul ISO 9001:2015

Vizualizează certificat