• OMV Petrom - Rafinărie Brazi : sistem pentru măsura debitelor de gaz în sistemul de faclă
 • OMV Petrom - Rafinărie Brazi : sistem automat pentru controlul debitului de abur la faclă şi optimizare consumului de abur folosit pentru arderea completă, fără fum a gazelor din proces
 • Petrom Boldeşti : instalarea unui sistem de separare al apei din ţiţei la temperatură joasă compus din 5 schimbătoare de căldură, un cazan de apă fierbinte, pompe de circulaţie şi sistem de automatizare pentru eficentizarea separării ţiţeiului din apă (reducand consumul de abur cu 15 t/h)
 • Petrom Rafinărie Brazi: instalare schimbătoare de căldură pentru eficientizarea procesului de rafinare (recuperare de căldură din fluide chimice uzate)
 • Rafinăria Rompetrol : sistem de măsură a debitului total de gaz către instalaţia de faclă şi măsura debitelor ce pleacă din instalaţii pentru optimizarea procesului
 • LUKOIL Rafinărie – sistem de măsură debite de apă în instalaţii, pentru eficientizarea consumului de energie în staţia tratare/pompare
 • LUKOIL Energy Ploieşti: instalare schimbător de căldură abur/apă şi vas recuperator de condens pentru eficientizarea producţiei de energie electică şi apă caldă în cogenerare
 • Veolia – proiectarea şi livrarea unor debitmetre portabile capabile să fie imersate în cămine inundabile pentru optimizarea reţelei de distribuţie prin măsura consumurilor pe perioade îndelungate în diverse tipuri de consum
 • Raal – optimizarea consumurilor de gaze tehnice prin măsurarea nivelului de O2 şi punct de rouă în cuptoare de brazare
 • Romgaz – Analizoare de punct de rouă apă şi hidrocarburi pe baza cărora este crescută eficienţa staţiilor de uscare
 • Romgaz Târgu Mureş: instalaţie răcire gaz compusă din schimbătoare de căldură, chiller, pompe, vase de acumulare şi sistem de automatizare pentru eficientizarea procesului de uscare a gazelor naturale la staţia Corunca
 • CELCO Constanţa: eficientizarea procesului de producţie prin instalarea unui cromatograf de gaz în procesul ce ajută la reducerea consumului de gaz natural
 • Alum Tulcea: instalarea a 5 schimbătoare de căldură cu plăci pentru eficentizarea procesului de producţie al aluminei
 • Marex Braila: extindere schimbătoare de căldură cu plăci pentru eficientizarea producţiei de bioetanol
 • Tenaris Silcotub Călaraşi: instalare schimbător de căldură pentru eficientizarea sistemului de răcire al liniei de turnare continua
 • Electrocentrale Galaţi: instalare schimbătoare de căldură abur/apă pentru eficientizarea producţie de energie electrică (recuperarea energiei din aburul de joasă presiune)
 • Ecogen Buzău: instalarea a 2 schimbătoare de căldură cu plăci şi două pompe de circulaţie pentru eficientizarea sistemului de cogenerare
 • Oltchim Râmnicu Vâlcea: instalare schimbătoare de căldură (8 bucăţi) pentru eficientizarea instalaţiei de producere a poliolilor
 • USG Govora Ciech: instalare de schimbătoare de căldură (16 bucăţi din 2007 până în prezent) pentru eficientizarea producţiei de sodă calcinată
 • CET II Oltenia Craiova: instalare schimbătoare de căldură abur/apă pentru eficientizarea producţiei de energie electică şi apă caldă în cogenerare
 • Elba Timişoara: instalare schimbătoare de căldură (5 bucăţi) pentru eficientizarea răcirii proceselor la fabrica de becuri
 • Azomures Târgu Mureş: schimbător de căldură spiral pentru eficientizarea procesului de producţie al melaminei